BIJLAGE bij brief over benutten nieuwe ruimte kleuterleerkrachten

Schrijfproef en leesproef Met het afnemen van de schrijfproef en leesproef wordt snel duidelijk of het kind leesrijp is of niet. Stap 1: kind en proefnemer – Print het formulier voor de schrijfproef uit. – Laat het kind zijn/haar naam schrijven en vervolgens ‘mama’ en ‘papa’. – Vraag of het kind nog meer woordjes kan schrijven en noteer voor jezelf […]

Lees meer

‘Kleuterleerkracht: overleven of leven’

Goed nieuws! Op voorstel en verantwoordelijkheid van de vakbond AOb houden de CED-groep en de WSK op 1 februari 2014 de conferentie ‘Kleuterleerkracht: overleven of leven’. Ik heb 1 februari 2014 alvast in mijn agenda gereserveerd voor ‘Kleuterleerkracht: overleven of leven’. Doe jij dat ook? Verdere informatie, onder meer over hoe je je kunt opgeven, volgt nog.

Lees meer

Dyslexie en rekenen & wiskunde

Dyslexie vormt een belemmering voor het leren van alle vakken waarbij gelezen moet worden. Bij bètavakken als rekenen en wiskunde speelt dat op verschillende manieren een rol: De opgaven worden vaak in de vorm van tekst aangeboden. Hierdoor gaat veel energie zitten in het lezen en blijft er (te) weinig aandacht beschikbaar voor de inhoud. Het onthouden van rekensymbolen en […]

Lees meer
1 2 3 4