Uitnodiging voor de 8e inspiratiedag Kleuter op eigen kracht

Datum: 17 maart 2018
Plaats: Willibrordschool, Pastoor Ohllaan 28 3451CC in Vleuten
Tijd: van 10.30- 16.00 uur. Inloop vanaf 10 uur
Lunch: Zelf verzorgen
Kosten: 20 euro voor de hele dag
Inschrijven: Via aanmeldformulier op onze leden-website (Na betaling is aanmelding pas definitief! Informatie betaling zie aanmeldformulier.)
Certificaat: Na afloop ontvang je per mail een bewijs van deelname.

 

‘Kleuter op eigen kracht’ verwijst naar de aandacht die de WSK al jaren vraagt voor kleuteronderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Uitgaande van de eigen, intrinsieke kracht van het kind en met vertrouwen en professionele ondersteuning van de leerkracht.

We zijn er trots op dat het is ons gelukt om een aantal interessante sprekers uit te nodigen en een zevental mooie en praktische workshops te verzorgen waarmee je zo aan de slag kunt in je klas.

De dag zal er als volgt uitzien:

10.30 uur Welkom
Gezamenlijke vaststelling van het document ‘Goed voorbereidend leesonderwijs volgens de WSK’. Dit stuk is onlangs via de website aan jullie voorgelegd met de vraag hierop te reageren als je aanvullingen zou hebben of veranderingen zou willen aanbrengen. Na het verwerken van jullie inbreng is het document nu klaar om een officieel document van de WSK te worden.

10.40 uur Jacques Vriens, bekend schrijver van kinderboeken,
vertelt een verhaal: “Niet toetsen maar kijken”

11.05 uur Michel Rog, Kamerlid CDA,
wil graag in discussie met de mensen in het veld. Michel heeft zich er in de onderhandelingen hard voor gemaakt dat het onderwijs aan kleuters in het Regeerakkoord is opgenomen. Dit akkoord moet in de komende vier jaar worden omgezet in daden. Michel wil zich graag door ons laten informeren en wil daarom graag met ons in overleg. Door een systeem met stemkastjes krijgt iedere aanwezige de kans om actief mee te doen met de discussie

11.45 uur Eerste workshopronde

12.45 uur Lunch (voor drinken wordt gezorgd)

13.45 uur Hanneke Poot- van der Windt, kinderfysiotherapeute, psychomotorisch remedial teacher en docente, vertelt over de neurologische ontwikkeling van de kleuter en het belang van bewegen. www.sirenevoorkinderen

14.45 uur Tweede workshopronde

15.45 uur Plenaire afsluiting
Gelegenheid voor ‘knabbel en babbel’

 

Workshops:

Bij binnenkomst kun je kiezen uit de volgende workshops:
1. De boom vol verrassingen door Trudi-An Boekel
2. De i-duif door Jeanine Senden
3. Spelen met klanken en vormen door Esther Meima
4. Muziek en beweging door Ria v.d. Kruijf
5. Taal met handen en poppen door Liesbeth van Eik
6. Van klanken en vormen via leesrijpheid naar leren lezen Ewald Vervaet
7. Materiaal in dienst van het kind door Lianne Morssink
8. Uitwerking van het Regeerakkoord door Michel Rog

1. ‘De boom vol verrassingen’ door Trudi-An Boekel
In deze workshop gaan we praktisch bezig door samen de materialen in een kleuterklas te bekijken en te onderzoeken welke mogelijkheden deze materialen (nog meer) bieden. Trudi-an laat ons kennismaken met “De Boom Vol verrassingen” een educatief concept speciaal ontwikkeld voor kinderen van vier tot en met zeven jaar en hun leerkrachten. De Boom Vol Verrassingen combineert de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden met creativiteit, expressie, bewegen en spelen. Het biedt voor het hele jaar 240 les ideeën, die passen bij de tijd van het jaar. www.merelanne.nl.

2. ‘De i duif’ door Jeanine Senden
Heb je wel eens gehoord van de internet duif? Die vliegt heen en weer tussen de groep van Jeanine Senden en de ouders van haar kleuters. Hij stuurt foto’s van school naar thuis en omgekeerd. In plaats van het zetten van kruisjes maakt Jeanine foto’s om de ontwikkeling te volgen en de kinderen van groep 8 hebben aan het eind een prachtig document om op hun schooltijd terug te kijken. Behalve dat deze i duif veel leuker is, bespaart het volgens Jeanine ook een hoop werk ten opzichte van het reguliere groeiwijzersysteem.
Wil je weten hoe zij dat allemaal praktisch uitvoert? Doe mee met haar workshop en laat je inspireren!

3.Spelen met klanken en vormen door Esther Meima
De kleutertijd is een heel bijzondere tijd in een mensenleven! Kleuters leren terwijl ze spelen én spelen terwijl ze leren. Met schools leren kunnen ze pas uit de voeten als ze de kleuterfase ontgroeid zijn – al spelen ze dan nog steeds wel graag. In deze workshop zoomen we in op hoe we kleuters het best voorbereiden op het de aanstaande leeslessen. Aangezien je voor abstracte figuurtjes (lees: letters) een goed onderscheidingsvermogen moet hebben, doen we vormspelen. We oefenen we de kinderen in het ontdekken en maken van overeenkomsten en verschillen. Omdat letters voor klanken staan, moet je ook klanken kunnen onderscheiden. Daarom doen we klankspellen.
Uit de praktijk weet u dat ook kleuters enthousiast met letters bezig kunnen zijn. Dat doen ze wel op hun eigen kleutermanier, zoals in de workshop naar voren zal komen. Waarom volwassenen dan nog geen leesles zouden moeten starten en bijvoorbeeld wel in HOOFDLETTERS zouden schrijven, wordt ook besproken. Neem kleuterschrijfsels mee als je wilt!
Spelen in en met een kleuterklas is niet zo maar nuttig, nee, het is noodzakelijk! Dat spelen hoeft echt niet alleen aan een tafel plaats te vinden. Het kan ook op de grond. Of in de gymzaal. Of buiten. Laat je verrassen, speel (-leer) mee en deel je successen.

Is er trouwens iets leukers te bedenken dan met deze jonge kinderen te mogen werken, pardon, spelen – en ze tegelijk een degelijk fundament mee te geven voor hun verdere leesontwikkeling?

4. Muziek en bewegen door Ria v.d. Kruijf
Door middel van muziek en beweging neemt Ria jullie mee in een spel met het sprookje Doornroosje als uitgangspunt

5. Taal met handen en poppen door Liesbeth van Eik
Taal ervaren met je hele lijf! Maar ook in de kring, spelend met handen, vingers en poppetjes. Wat kun je met een klassenpop die alles ziet? Versjes en spelletjes, we gaan doen en oefenen, zodat je er maandag meteen mee aan de slag kunt.

6. Van klanken en vormen via leesrijpheid naar leren lezen door Ewald Vervaet
Waarom doet het kind dat op het leesdomein in neurologisch en psychologisch opzicht een kleuter is (ook als het in groep 3 of hoger zit!), alleen klank- en vormspelen? Omdat het niet leesrijp is en omdat een letter voor een klank staat en een vorm heeft.

Hoe bepaal je leesrijpheid? Met de schrijfproef en leesproef; zie ontdekkendleren.nl/wp-content/uploads/2017/08/formulieren-schrijfproef-en-leesproef.pdf.

Wat is het hoofddoel van leren lezen? Een leven lang lol in lezen!

7. Materiaal in dienst van het kind door Lianne Morssink
In deze workshop wil ik jullie meenemen hoe je door goed te luisteren en te observeren materialen en activiteiten kunt inzetten om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Dit kunnen zelf gekozen activiteiten van de kinderen zijn maar ook activiteiten die jij aanbiedt omdat je ziet dat daar nog een hiaat zit in de ontwikkeling. Bijvoorbeeld het kind dat al wel kan lezen maar het spellen heeft overgeslagen of het kind dat heel graag een knutsel wil maken maar de techniek om dit te bereiken nog niet beheerst. Neem zelf ook voorbeelden mee zodat je maandag meteen materialen of activiteiten kan inzetten waar we het vandaag over hebben gehad.

8. Discussie met Michel Rog (alleen in het ochtendprogramma)
We weten nu dat, mede door de inspanningen van Michel, in het Regeerakkoord de volgende punten zijn opgenomen:
1. ‘De afspraken uit de sectorakkoorden worden gehandhaafd, met uitzondering van de landelijke norm om zittenblijven bij kleuters terug te dringen’;
2. ‘Binnen het leerlingvolgsysteem zullen er gedurende de kleuterperiode geen toetsen worden afgenomen’;
3. ‘We differentiëren in de lerarenopleidingen. Er komen specialisaties die zich richten op jongere en oudere […] kinderen.’
Michel wil, na zijn plenaire inleiding, graag met ons in discussie met om zich te voeden met ideeën over het uitwerken van deze plannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *