Aansluitend onderwijs met vertrouwen in het kind en de leerkracht

Op 3 april werd een ‘kwaliteitskring’ georganiseerd voor de medewerkers van ‘Flore’ een groot schoolbestuur in Noord-Holland. De werktitel voor deze bijeenkomst luidde: Aansluitend onderwijs met vertrouwen in het kind en de leerkracht. In de uitnodiging stond o.a. Het is belangrijk dat grote schoolbesturen het voortouw nemen om samen met hun werknemers een visie te ontwikkelen over onderwijs waarbij recht wordt gedaan aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind en waarbij de school, met directie en leerkrachten, leerlingen en ouders weer zelf de zeggenschap en verantwoording krijgen om zo een halt toe te roepen aan de ‘afrekencultuur’.

Aan de oproep werd door meer dan 80 leerkrachten en directieleden, verwachtingsvol, gehoor gegeven.

De avond werd gestart door de drie organisatoren, twee directeuren en Gerda Witte van het WSK, die zich voorstelden en kort schetsten waarom zij tot het initiatief voor deze bijeenkomst waren gekomen. Daarna vond een korte inleiding plaats door Ewald Vervaet met uitleg over aansluitend onderwijs en het verschil tussen testen, toetsen en proeven en door Henk van der Weijden, oud onderwijsinspecteur die o.a. inging op vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Na deze inleidingen ging de groep uiteen in zes ‘kwaliteitskringen’ om met elkaar te spreken over: 1. Hoe moet aansluitend onderwijs eruit zien. 2. Verantwoordelijkheid voor onderwijs en leerresultaten ligt bij de school. 3. Het zo effectief mogelijk volgen van kinderen zonder testen 4 Wat heb jij als professional nodig om het beste uit de kinderen te halen 5. Hoe kunnen we deze kwaliteitskring een vervolg geven? De resultaten van de gesprekken zijn verzameld en worden gebruikt om een volgende bijeenkomst in te vullen, die er zeker gaat komen.

Een kleine bloemlezing:

  • ‘Graag nog eens zo’n bijeenkomst, deze avond is een mooi begin, ik voel me minder alleen staan, andere collega’s moeten deze avond ook meemaken, we moeten met elkaar in gesprek om doelen te formuleren, laten we binnen dit bestuur een proef starten.’
  • ‘Ontwikkel een nieuwe visie binnen je onderwijs aan jonge kinderen en betrek hier ook de ouders bij, meer kennis over ontwikkelingsfasen, meer tijd om kind te laten ‘rijpen’ , minder moeten, meer ruimte voor spel en eigen invulling.’
  • ‘We moeten niet te braaf zijn, een tegengeluid laten horen, verantwoording vervangen door antwoord geven op vragen, verder professionaliseren en dit laten zien, minder dossiers invullen. Er is niet mis met toetsen, mits deze voor intern gebruik zijn. Leraren bepalen òf en wèlke toetsen er gebruikt worden. Toetsuitslagen gaan nooit naar ‘buiten’. Als geadministreerde zaken geen gevolg hebben de praktijk, direct afschaffen. Administratie moet in dienst staan van het begeleiden van de leerlingen. Naast vertrouwen ook zelfvertrouwen en trots op eigen vakmanschap. De leraar moet optimistisch en toekomstgericht zijn. Geloven in de mogelijkheden van leerlingen en hun wil om te leren.’

De deelnemers gingen hoopvol gestemd naar huis met het gevoel, dat er eindelijk een eind kan komen aan mopperen over werkdruk en het afgerekend worden, en met de hoop dat er nu een tijd kan komen van vertrouwen en samen verschil kunnen maken!

We houden jullie op de hoogte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *