Directe Instructie (DI) (6) Waarom werken niet alle scholen met DI als het zo goed werkt?

Volgens aanhangers van DI omarmen veel scholen DI en zouden beleidsmakers en het ministerie van OCW op grond van een romantische onderwijsideologie ontdekkend leren bepleiten.

 

De WSK daarentegen stelt:

Dit zijn niet na te trekken uitspraken over DI en DI staat ten onrechte tegenover ontdekkend leren.

 

Dat beleidsmakers en het ministerie van OCW ontdekkend leren zouden hebben bepleit, herkent de WSK volstrekt niet. Bovendien blijken termen als ‘ontdekkend leren’ en ‘het nieuwe leren’ door diverse mensen op andere manieren te worden uitgelegd dan bedoeld.

 

Er is enig onderzoek gedaan naar ontdekkend leren. Het lijkt erop dat de uitkomsten des te positiever zijn naarmate de kinderen ouder waren zodat de kans groter is dat ze aan de leerstof toe waren. Ontdekkend leren berust dan ook niet op een romantische onderwijsideologie maar op degelijk wetenschappelijk onderzoek.

 

recht gedrukt en niet ingesprongen: Schmeiers tekst

      schuin gedrukt en ingesprongen: de reactie van de kerngroep van de WSK

DI = Directe Instructie; OVO = OntwikkelingVolgend Onderwijs of aansluitend onderwijs

 

Waarom werken niet alle scholen met DI als het zo goed werkt?

Veel scholen omarmen DI. Beleidsmakers en ook het ministerie van onderwijs tonen echter weinig interesse in DI. In plaats daarvan pleiten ze telkens weer voor onderwijsvormen waarbij de rol van leerkracht verandert van onderwijzer in coach: van directe instructie naar ontdekkend leren.

Een parlementaire onderzoekscommissie heeft in 2008 vastgesteld dat voor ontdekkend leren de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Toch was Staatssecretaris Sander Dekker voornemens om Onderwijs2032 in te voeren. In het plan komen de woorden ‘lesgeven’ en ‘instructie’ niet voor en wordt gepleit voor ontdekkend leren.

Wetenschapper Carnine beschrijft in zijn paper ‘Why education experts resist effective practices’ dit verschijnsel. Ondanks het overweldigende bewijs dat DI werkt, blijven politici en beleidsmakers geloven in de romantische onderwijsideologie dat leerlingen ontdekkend tot leren komen en hun eigen leerproces kunnen vormgeven.

 

      6.1  Dat beleidsmakers en het ministerie van OCW de afgelopen jaren voor onderwijsvormen gepleit zouden hebben, waarin de leerkracht van onderwijzer in coach verandert, herkent de WSK volstrekt niet. Was het maar waar dat de leerkracht in de zin van OVO het kind in zijn ontwikkeling zou kunnen en mogen volgen! We hebben de ervaring dat termen als ‘ontdekkend leren’ en ‘het nieuwe leren’ door diverse mensen op andere manieren wordt uitgelegd dan bedoeld. De term ‘ontdekkend leren’ komt niet voor in de doorklik ‘onderwijsvormen […] coach’.

 

      6.2  In de doorklik ‘parlementaire onderzoekscommissie’ komt de term ‘ontdekkend leren’ niet voor.

         De parlementaire onderzoekscommissie stelt in het eigenlijke onderzoeksverslag over het Nieuwe Leren vast dat de wetenschappelijk onderbouwing daaraan ontbreekt. Niet de onderzoekscommissie maar twee van haar genodigden laten zich in de betreffende hoorzitting negatief uit over ontdekkend leren. Waarschijnlijk doelen ze op onderzoek naar ontdekkend leren door kinderen die niet aan de stof toe waren. Er is echter ook volop onderzoek naar ontdekkend leren met positieve uitkomsten. De WSK weet dat de uitkomsten positiever zijn naarmate de leerlingen ouder zijn, wat begrijpelijk is want de kans op rijpheid is groter naarmate het kind ouder is. Scholen die met de leeslijn Ontdekkend Leren Lezen werken, hebben zeer positieve ervaringen.[1]

 

      6.3 De doorklik naar Onderwijs2032 werkt op 20 januari 2021 niet meer. Op 30 december hebben we Schmeier laten weten dat we zijn woorden niet herkennen en hem verzocht ons concrete citaten toe te sturen. Hij heeft laten weten niet te zullen antwoorden.[2]

     

      6.4  Carnines artikel gaat goeddeels over ‘Doorlichten’; zie 3.4 en 3.6.

 

      6.5  Schmeier schrijft over ‘de romantische onderwijsideologie dat leerlingen ontdekkend tot leren komen en hun eigen leerproces kunnen vormgeven’. Wat hij beschrijft is inderdaad een romantische onderwijsideologie.

         In OVO leren kinderen die ergens rijp in zijn, op een ontdekkende manier en worden zij gefaciliteerd door een rijke leeromgeving. Door middel van observaties en/of proeven stelt een leerkracht de rijpheid vast en biedt het kind de leerstof aan die bij de volgende stap hoort. ‘Ontdekkend leren’ is heel wat anders dan ‘ontdekkend tot leren komen’. Voor het vormgeven van een eigen, zelfscheppend leerproces is geen ontwikkelingspsychologische evidentie. Schmeier vecht hier tegen windmolens.

 

      6.6  Samengevat: Schmeier doet allerlei niet na te trekken uitspraken over DI en stelt DI tegenover ontdekkend leren, terwijl hij daar geen scherp beeld van heeft.

 

      Behoefte aan verdieping? Ga naar het DI-artikel en lees §7.4 (onderzoek naar DI; p.21-24), §9.1, d (Schmeiers onscherpe beeld van ‘ontdekkend leren’; p.26-28), §9.1, i (het verslag van de Commissie Dijsselbloem; p.30-32) en noot 53 (Onderwijs2032; p.47).

[1]     Zie bijvoorbeeld het filmverslag ‘Ontdekkend Leren Lezen: van frustratie naar plezier’.

[2]     ‘Ik zou [Vervaet] wel willen vragen om mij niet meer te mailen en ook de redacties van de media waar ik publiceer niet te mailen met uw kritiek en vragen. […] Uw vragen zal ik niet beantwoorden’ (Schmeier, 3 januari 2021).

 

 

Wil je de negen passages lezen en de reactie van de WSK op alle negen?
<<KLIK HIER>>

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *