Wie durft?

Welke directeur durft het aan om met een klosser in zee te gaan die qua werkwijze handelt volgens het gedachte goed van het kleuteronderwijs zoals het ooit is begonnen? Een klosser waarbij  het welbevinden van de kleuter bovenaan op haar wensenlijst staat. Een klosser waarbij de kinderen mogen spelen en mogen ontdekken; ook de dingen waarvoor ze nu behoed worden […]

Lees meer

Reactie van WSK op advies van po-raad over differentiatie

Op 29 januari jongstleden heeft u een bijdrage1 geleverd aan de internetconsultatie inzake het Wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs jong en ouder kind (voortaan JK en OK). De Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) is bijzonder geïnteresseerd in uw opvattingen wat betreft de voorgenomen pabo-differentiatie. Het punt ‘pabo-differentiatie JK-OK’ is mede op verzoek van de WSK in het regeerakkoord gekomen, onder meer naar […]

Lees meer

Wat schooldirecties zouden moeten beseffen over het kleuteronderwijs…

In de online WSK inspiratie-meetingen van afgelopen week werden weer vele interessante onderwerpen besproken waar de kleuterleerkracht van vandaag mee te maken krijgt. Een steeds terugkomend onderwerp tijdens de meeting was de schooldirectie, één van de wortelen van de huidige problemen in het kleuteronderwijs. Dat het een diepgegronde wortel is, blijkt uit de online gesprekken die onder onze deelnemers plaatsvond. […]

Lees meer

Bouw!: een leesprogramma met haken en ogen, passage 4

Bouw! legt enige nadruk op leestempo.   De WSK daarentegen stelt: Leestempo dient niet uitdrukkelijk aan bod te komen want komt bij voldoende lezen vanzelf.   Zoiets als ‘gewenst tempo’ bestaat niet. Leestempo is net als spreektempo een persoonlijkheidsfactor. Hoofdzaak is of het kind uiteindelijk begrijpt wat het leest: liever een kind langzaam begrijpend leest dan een kind dat snel […]

Lees meer
1 17 18 19 20 21 23