Cito gezakt op kleutertests

We krijgen veel vragen uit het veld over argumenten waarom Cito-kleutertests niet geschikt zijn voor kleuters. Op 19 september vorig jaar is een proefschrift verschenen over deze tests. Dit proefschrift en de reactie van Ewald, van de kerngroep, hierop leveren hopelijk een gewenste bijdrage in deze discussie. Het proefschrift is al negatief over Cito-kleutertests. Ewald is dat zo mogelijk nog […]

Lees meer

WSK tegen nieuwe instrument van CITO

Naar aanleiding van de vele reacties op onze website vindt de WSK het belangrijk om  duidelijk te maken waarom wij stelling nemen tegen het nieuwe instrument van Cito. Goed observeren is volgens de WSK zorgvuldig kijken hoe het kind zich ten aanzien van zichzelf steeds verder ontwikkelt met de bedoeling  het onderwijsaanbod op deze ontwikkeling af te stemmen . Als […]

Lees meer

Brief WSK aan de CITO

Dank voor uw brief van 7 november. U schrijft daarin onder meer ‘Op vragen waarop Cito tijdens het overleg op 11 juni het antwoord schuldig moest blijven, heeft u inmiddels ook een reactie ontvangen’. Wij hebben echter niet een zodanig antwoord ontvangen. Concreet, onze vragen van november 2018 waren: • ‘Wilt u ons uw definities van de begrippen “toets”, “observatie-instrument” […]

Lees meer
1 2 3