Directe Instructie (DI) (8) Werkt het ook voor kleuters?

Volgens aanhangers van DI verwerven kinderen leren lezen, schrijven en rekenen door middel van expliciete instructie en oefening. Daarom dienen kleuters al instructiekringen te krijgen: twee of drie van ongeveer twintig minuten per dag. Kleuters zouden al wat de leerkracht voordoet, nadoen. Na de instructiekring zouden ze in hun spel verder kunnen oefenen en verwerken.   De WSK daarentegen stelt: […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (7) En de pabo’s dan?

Volgens aanhangers van DI is DI heel populair onder pabo-studenten, maar doen de meeste pabo’s er weinig tot niets aan. Aan een volledig universitaire lerarenopleiding basisonderwijs is DI belangrijk omdat de universiteit onderwijs op basis van wetenschappelijke inzichten belang vindt.   De WSK daarentegen stelt: Over pabo’s en DI geeft Schmeier een onduidelijk beeld. Met de WSK-brochure ‘Minimale competenties voor […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (6) Waarom werken niet alle scholen met DI als het zo goed werkt?

Volgens aanhangers van DI omarmen veel scholen DI en zouden beleidsmakers en het ministerie van OCW op grond van een romantische onderwijsideologie ontdekkend leren bepleiten.   De WSK daarentegen stelt: Dit zijn niet na te trekken uitspraken over DI en DI staat ten onrechte tegenover ontdekkend leren.   Dat beleidsmakers en het ministerie van OCW ontdekkend leren zouden hebben bepleit, […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (5) Leuk hoor al die theorie, maar werkt het in de praktijk ook?

Volgens aanhangers van DI prijzen leerkrachten de praktische toepasbaarheid van DI aan en wijzen ze op de grote effecten op het leren van hun leerlingen.   De WSK daarentegen stelt: Het succes van DI moet gerelativeerd worden.[1]    Meer over deze passage lezen? Ga naar (doorklik naar wat hieronder staat).   = = = = = (bij doorklikken komt men […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (4) DI is toch alleen voor zwakke leerlingen?

Volgens aanhangers van DI profiteren van DI alle leerlingen – sterke, gemiddelde en zwakke leerlingen.   De WSK daarentegen stelt: OntwikkelingVolgend Onderwijs denkt in termen van ‘vroeg-rijpe, gemiddeld-rijpe en laat-rijpe kinderen’. Dan blijkt elke leerling in zijn eigen tempo sterk te zijn, terwijl elk kind zich in zijn tempo kan blijven ontwikkelen.   Een niet-rijp kind dat toch in de […]

Lees meer

Directe Instructie (DI) (3) Onderwijs gaat toch over meer dan alleen leren?

Volgens aanhangers van DI zijn voordelen van DI: er is veel samenwerking; relaties worden versterkt; er zijn veel succeservaringen; zelfvertrouwen en motivatie worden groter; leerlingen leren meer en worden goed in het oplossen van complexe problemen.   De WSK daarentegen stelt: Een niet-rijp kind moet voortdurend extrinsiek gemotiveerd worden, terwijl de leerstof ondanks vele herhalingen niet beklijft.    Een rijp […]

Lees meer
1 2 3 4 5 24