Het jonge kind in de verdrukking…..

Ik ben er eentje van een `uitstervend ras`, een leerkracht met de oude kleuterleidsters opleiding, maar zo alive als het maar kan. En daarom nog steeds heel betrokken en actief in het onderwijs aan een kwetsbare groep: het jonge kind. Gestart in 1982 op een toen nog experimentele basisschool. En dat was wat we wilden: een doorgaande lijn voor de […]

Lees meer

Kleuters hebben recht op onderwijs dat bij hen past.

Ik herken mij volledig in de inhoud van de brief van de Werkgroep en ik spreek de hoop uit dat de Kamerleden eindelijk zullen concluderen dat de kleuter géén schoolkind is! Als kleuterjuf ben ik het zat! Ik maak mij grote zorgen over het onderwijs aan kleuters. Ik kom in opstand tegen cito- toetsen, handelingsplannen, methodes en protocollen, tegen de […]

Lees meer

Brief aan kamerleden Vaste commissie OCW van de Tweede Kamer

Onderstaande brief hebben wij op de ledensite geplaatst en aan de leden verzonden. Op verzoek van velen plaatsen we de brief ook op de publieke site:   Aan alle leden van de Werk- en Steungroep (WSK). Beste allemaal, We hebben jullie al eerder verzocht Kamerleden aan te schrijven met basisonderwijs in hun portefeuille; zie http://wegwijs.in/ledenkleuteronderwijs/2016/03/02/oproep-aan-de-leden-van-de-wsk/. Michel Rog, de indiener van […]

Lees meer
1 12 13 14 15 16 17