Gesprek WSK met Michel Rog (CDA-fractie Tweede Kamer)

Verslag van gesprek tussen Michel Rog (CDA-fractie Tweede Kamer, woordvoerder basisonderwijs) en Daniëlle  Koster (fractiemedewerkster met basisonderwijs in haar portefeuille) – voortaan ‘Michel’  respectievelijk ‘Daniëlle’ – en Ewald Vervaet (WSK) en Anja Visser (WSK) – voortaan ‘we’ of ‘wij’ – op 16 december 2014, 13u45-14u30. Vóór het gesprek had Ewald kort met Jesse Klaver (Groen Links) gesproken. Jesse herinnerde zich dat ze […]

Lees meer

Toetsen bij kleuters

Nieuwsbrief van de Onderwijsinspectie van 19 november 2013   Op 5 november 2013 heeft de Tweede Kamer besloten dat de inspectie niet langer een onafhankelijke toets voor taal en rekenen in de kleutergroepen via het toezichtkader mag eisen. Wij vinden het belangrijk dat scholen de ontwikkeling van (alle) kinderen goed volgen. Hoe gaat de inspectie hier vanaf nu mee om […]

Lees meer

5. 'Tien letters vóór groep 1' als voorbeeld van slecht onderwijs

Het CPS voor onderwijsontwikkeling en advies stelt dat het op evidentie is gebaseerd dat kinderen ongeveer 10 letters moeten kennen bij aanvang van groep 1. Uit navorsing blijkt, dat er wel onderzoek is gedaan, maar van uitkomsten van het onderzoek is niets te vinden. Gebaseerd op dit “Onderzoek” worden onderwijstaken toegedicht aan kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Tien letters voor groep 1 […]

Lees meer

BIJLAGE bij brief over benutten nieuwe ruimte kleuterleerkrachten

Schrijfproef en leesproef Met het afnemen van de schrijfproef en leesproef wordt snel duidelijk of het kind leesrijp is of niet. Stap 1: kind en proefnemer – Print het formulier voor de schrijfproef uit. – Laat het kind zijn/haar naam schrijven en vervolgens ‘mama’ en ‘papa’. – Vraag of het kind nog meer woordjes kan schrijven en noteer voor jezelf […]

Lees meer

Dit moet ik even kwijt.

Afgelopen week heb ik op vier scholen gewerkt. In totaal werk ik op 40 scholen. Overal zie ik hardwerkende, enthousiaste leerkrachten. Ze doen hun best voor de kinderen, voor de school. En voor ‘bovenaf’, de inspecteur. Want de resultaten moeten goed zijn. De invallers zoals ik hebben het druk. Omdat de leerkrachten het druk hebben. Omdat de leerkrachten ’s avonds […]

Lees meer
1 14 15 16 17