Wel WSK-lid maar geen uitnodiging ontvangen?

Bij het verzenden van de uitnodiging aan de leden van de WSK voor de 3e landelijke bijeenkomst van de WSK, met als thema Dag van het vrije kleuterspel, kregen we diverse foutmeldingen. Heb jij geen uitnodiging ontvangen én ben je wel lid? Kijk dan of je persoonlijke gegevens en je emailadres nog correct zijn. Log in op de ledensite en […]

Lees meer

Miniconferentie Het Jonge Kind

De afgelopen maanden is er geregeld overleg geweest tussen AOb, de Algemene Vereniging van Schoolleiders, CNV-Onderwijs, de Vereniging Jonge Kind en de WSK. Dit om processen in gang te zetten die erin moeten uitmonden dat de leerkrachten van de groepen 1 en 2 (maar uiteraard geldt hetzelfde voor de leerkrachten van de groepen 3-8) weer zeggenschap over hun onderwijs terugkrijgen. […]

Lees meer

Weer ruimte om aan te sluiten bij de kleuter

Aan: alle kleuterleerkrachten van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs 19 november 2013 Beste allemaal, Heb je het goede nieuws al tot je door laten dringen? De Cito-kleutertoetsen zijn afgeschaft als officieel leerlingvolgmiddel van elke kleuter afzonderlijk, maar ook als beoordelingsmiddel van kleuterleerkrachten en/of scholen! Voor de volledige inhoud van de motie, ga je naar www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2013Z20889&did=2013D43132 en klik je op ‘Download […]

Lees meer

Dit moet ik even kwijt.

Afgelopen week heb ik op vier scholen gewerkt. In totaal werk ik op 40 scholen. Overal zie ik hardwerkende, enthousiaste leerkrachten. Ze doen hun best voor de kinderen, voor de school. En voor ‘bovenaf’, de inspecteur. Want de resultaten moeten goed zijn. De invallers zoals ik hebben het druk. Omdat de leerkrachten het druk hebben. Omdat de leerkrachten ’s avonds […]

Lees meer
1 2 3 4 5 6 11