De WSK en de pabo’s

Op 15 maart 2017 is de WSK op bezoek geweest bij het LOBO, het landelijk overlegorgaan van pabo’s. Uitgaande van onze kerngedachte dat de kleuter geen schoolkind is, hebben we ervoor gepleit dat er aan de pabo’s spoedig een afstudeerrichting komt, waarin de psychologische ontwikkeling van het jonge kind en het aansluiten op het ontwikkelingsniveau van elk kind in de […]

Lees meer

Antwoorden op vragen van bestuur, directie en collega’s

Geef jij ook het nieuws door van de WSK en ontvang je dan ook vragen/opmerkingen van je bestuur, directie en collega’s waar je niet direct een antwoord op weet? Lees hieronder een reactie die bij de kerngroep van de WSK binnenkwam: Iemand schreef: Heel mooi dat zoveel mensen zich inzetten voor het onderwijs aan kleuters door de woordvoerders basisonderwijs in […]

Lees meer

Gesprek tussen Cito en WSK, Arnhem, 3 juni 2014, 12u00-13u30

Deelnemers: Ilse Papenburg (Cito), Marleen van Benthem (Cito), Ewald Vervaet (WSK), Gerda Witte (WSK), Lianne Morssink (WSK) en Riet de Jong (WSK). Ilse is toetsdeskundige, adviseur basisonderwijs, projectleider peuter- en kleutertoetsen. Marleen is onderwijskundige en denkt als business developer mee over welke producten er door het Cito ontwikkeld moeten worden; nu is ze vooral bezig met het vernieuwen van de kleutertoetsen.

Lees meer

WSK: Verslag subgroep LVS

Wij (Riet en Martin) kwamen vandaag (30 mei) bij elkaar om ons te verdiepen in de wereld van de kleutervriendelijke leerlingvolgsystemen. We zijn op zoek naar een goed bruikbaar leerlingvolgsysteem. Vandaag hebben we ons gebogen over Looqin: Looqin gaat uit van 2 stevige pijlers: welbevinden en betrokkenheid. Ze zijn prima uitgewerkt en worden naar behoefte (dus niet voor ieder kind) steeds fijnmaziger. Er […]

Lees meer
1 2 3 4 10