Kleuterkunstjes

De heer Plasterk spreekt ouders aan op hun pedagogische verantwoordelijkheden, en uit een onderzoek in opdracht van staatssecretaris OCW Sander Dekker blijkt dat kinderen beter presteren als ouders en leerkrachten op één lijn zitten. Mij lijkt dat dat feit ook op sociaal gebied van gróót belang is en dat wil ik u graag illustreren aan de hand van onderstaand verhaal. […]

Lees meer

Steunbetuigingen

De werkgroep strijdt voor de erkenning van kleutergericht onderwijs. Hij wil ervoor zorgen dat de kleuterperiode als aparte ontwikkelingsfase opnieuw een plaats krijgt in het Nederlandse onderwijs(beleid). De werkgroep wil een halt toeroepen aan de toename van onderwijsmethoden, programma’s en toetsen waarin van kleuters alleen maar vermeerdering van feitenkennis wordt verwacht in plaats van persoonlijke ontwikkeling. Een liefdevolle omgeving, waarin […]

Lees meer

Den Haag – Weert – Wieringerwerf

De Werkgroep  Kleuteronderwijs  die op 25 april 2012 is opgericht, houdt op 7, 14  en 21 november drie regionale bijeenkomsten waarin wij o.a. onze uitgangspunten  zullen bespreken. Enkele kernpunten zijn: Kleuteronderwijs moet aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de kleuter; In aansluitend kleuteronderwijs kan de kleuter zo veel mogelijk zelf ontdekken  en staat het  ontwikkelingsproces centraal en niet de ‘leeropbrengst’; Aansluitend […]

Lees meer
1 8 9 10 11